Pricing & Packages 2020/2021

S

・ Kennismakingsgesprek in DenHaag
・ Ceremonie & Love shoot
・ 120 bewerkte digitale beelden
・ Preview de day after
・ Binnen 2 weken alle beelden
・ Incl btw
・ Excl kilometervergoeding

€550

M

・ Kennismakingsgesprek
・ 6 uur (doorlopend) fotografie
・ 250 bewerkte digitale beelden
・ Preview de day after
・ Binnen 2 weken alle beelden
・ Incl btw
・ Excl kilometervergoeding

€1100

L

・ Kennismakingsgesprek
・ 10 uur (doorlopend) fotografie
・ 400 bewerkte digitale beelden
・ Preview de day after
・ Binnen 2 weken alle beelden
・ Incl btw
・ Excl kilometervergoeding

€1650

ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene voorwaarden Bruidsfotografie.


Bij het maken van een afspraak gaat het bruidspaar akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.


Artikel 1: Fotograaf

  1. Sarah Prins // Misses Prins zal met professionele en reserve apparatuur de huwelijksreportage van het bruidspaar verzorgen.
  2. Sarah Prins // Misses Prins zal op tijd op de locaties aanwezig zijn en niet eerder vertrekken dan afgesproken is.


Artikel 2: Uitvoering van de opdracht

1. Sarah Prins // Misses Prins zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin ze gebruikelijk werkt.

2. Sarah Prins // Misses Prins levert de beelden af in haar eigen gehanteerde stijl.


Artikel 3: Aanbetaling

1. Sarah Prins // Misses Prins vraagt bij reservering van de trouwdatum een aanbetaling van 250 Euro.

2. Deze aanbetaling dient te zijn voldaan binnen 14 dagen na het sturen van de factuur. Als na deze datum de aanbetaling nog niet is gedaan, kan de opdracht ontbonden worden verklaard.

3. Sarah Prins // Misses Prins levert haar producten nadat de betaling ontvangen is.  


Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

1. Alle bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

2. Sarah Prins // Misses Prins zal het verschuldigde bedrag in een factuur sturen naar het bruidspaar.

3. Het bruidspaar heeft een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.


Artikel 5: Producten en levering

1. Sarah Prins // Misses Prins stuurt na de trouwdag een online gallery met daarin 15 tot 25 bewerkte foto’s.

2. Sarah Prins // Misses Prins levert het aantal foto’s dat in het pakket beschreven staat.

3. Sarah Prins // Misses Prins levert haar bestanden digitaal.

4. Sarah Prins // Misses Prins levert geen RAW-bestanden.

5. Sarah Prins // Misses Prins hanteert een geschatte levertijd van 2 weken.


Artikel 6: Auteursrecht en privacy

1. Het auteursrecht van de foto’s berust altijd bij Sarah Prins // Misses Prins. De foto’s mogen door het bruidspaar vrij worden gebruikt, in overleg voor commercieel gebruik.

2. De foto’s mogen niet extra bewerkt worden door het bruidspaar.


Artikel 7: Annulering en opschorting

1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Sarah Prins // Misses Prins, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

2. Bij annuleren van de overeenkomst door het bruidspaar houd Sarah Prins // Misses Prins de reserveringskosten van 250 euro.

3. Als de annulering noodzakelijk is vanwege maatregelen rondom COVID-19 vervalt punt 2 en zal de aanbetaling geretourneerd worden aan het bruidspaar.


Artikel 8: Ziekte

1. In geval van ernstige omstandigheden of ziekte waardoor Sarah Prins // Misses Prins echt niet de opdracht zelf kan uitvoeren op de overeengekomen datum, zal ze een fotograaf sturen die in de zelfde stijl als haar werkt. De foto’s worden altijd door Sarah Prins // Misses Prins afgewerkt.


Artikel 9: Portretrecht

1. Sarah Prins // Misses Prins houdt zich het recht de beelden te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder (niet uitsluitend), de website, portfolio, social media en in drukwerk.

2. Sarah Prins // Misses Prins mag foto's gebruiken voor foto wedstrijden en publicaties in tijdschriften.

3. Afwijkende afspraken worden via de mail of schriftelijk vastgelegd.


Artikel 10: Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

1. Sarah Prins // Misses Prins houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen worden tijdig door Sarah Prins // Misses Prins aan het bruidspaar medegedeeld.